Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Lisans mezunu(Tercihen)
 • Alanında en az 4 yıl tecrübeli          
 • Muhasebe, Finansman konularına hakim
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip, sayısal becerileri güçlü, muhakeme yeteneği gelişmiş,
 • Sorumluluk sahibi, çalışkan, detaylara önem veren,
 • Microsoft office uygulamalarına hakim,
 • Takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri kuvvetli,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
 • Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmayan


İŞ TANIMI

 • Şirketin muhasebe ile ilgili tüm işlemlerini, belge ve kayıt düzenini genel muhasebe standartlarına ve mevzuata göre kayda almak.
 • Mali tabloların ve raporların düzenlenmesi için gerekli ön çalışmaları yapmak ve Muhasebe Şefinin istediği raporları hazırlamak.
 • Belgelerin zamanında kayda alınarak takip eden ayın 10 una kadar muhasebe fişleri ile birlikte dosyalanmalarını yapmak
 • Mali Koordinatör ve Muhasebe Şefi tarafından istenen bilgileri eksiksiz, doğru  ve zamanında hazırlamak.
 • Aylık dönemler halinde, finans departmanı tarafından yapılan banka kayıt ve işlemlerini banka ekstreleri ile karşılaştırmak, kontrol etmek, varsa düzeltmeleri Finans Şefi ve Muhasebe Şefine bildirmek, 
 • Guruba bağlı şirketlerin şube ve mağaza açılışlarında iş yeri yoklaması işletme koordinatörleri tarafından yaptırılacak, takibinde prosedür 5’e göre yasal işlemleri yapmak
 • Her ay sonu hizmet şirketleri grubu ile perakende şirketleri gurubu arasında masraf yansıtma işlemlerini yapmak, evrakları ile birlikte Muhasebe Şefine sunmak
 • Her ay sonu grup içi şirketlerin, sürekli tedarikçilerin ve ortaklara ait cari hesapların mutabakatını yapmak, mutabakatlara ilişkin listeleri Muhasebe Şefine sunmak
 • Personel masraf listelerini günlük olarak kayıt altına almak ve aylık dönemler halinde mutabakat amaçlı personele mail yoluyla göndermek. Aylık dönemsel tahakkuk kayıtlarını yapmak, tek düzen hesap planına uygun dönemsel kapanış kayıtlarını oluşturmak ve Muhasebe Şefine sunmak,
 • Tedarikçilere ait faturalar ilgili şirket genel müdürü, icra komitesi üyesi ve mali koordinatör onayına sunulacak, düzenli ödemelere ait (kira faturaları, sözleşmeli tedarikçiler) faturaların fiyat/tutar bazında ön kontrolünü yaparak, kayıt altına almak ve kontrol için Muhasebe Şefine sunmak,
 • Belgelerin zamanında dosyalanmasını ve arşiv düzenini sağlamak,
 • Yasal defter ve belgelerin emniyetini sağlamak, süresi içerisinde defterleri yazdırmak,
 • Aylık ve dönemsel beyannamelerin hazırlıklarını yapmak, kontrol ve onay için Muhasebe Şefine yasal süresi dahilinde sunmak,

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri