Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Bina ve Tesis Yönetimi Alanında Hizmet Veren kuruluşumuz için iş arkadaşlarına ihtiyacımız vardır. Personeller öncelikler birim amirlerine sonrasında Site Sorumlusu ve Site Müdür Yardımcısına ve Site Müdürüne bağlı olarak görev yapar.

 

Hedefi; Kat sakinlerinin taleplerinin gelmesini beklemeden, takip edip talepleri ölçebilmek, en iyi performansı göstermek ve neticesinde görevleriyle ilgili olarak birim amiri ve kat sakini memnuniyetini en üst seviyede sürekli tutabilmektir ve Site, Residence ana gayrimenkulümüzün Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Yönetim İşlerinin Görülmesidir.

 

  • Kat sakinlerin yazılı sözlü veya telefonla yaptıkları talep ve şikayetleri yönetimin görev ve sorumlulukları dâhilinde cevaplandırmak, ilgili birimlere iletmek çözülmesini sağlamak ve iletilen bilgileri takip ederek geri dönüşünü sağlamak, formlar halinde kayıt altına almak, arşivlemek,kat sakinlerin ilgili bilgileri (araç plaka, telefon vs.) kayıt altına alarak güncel tutmak. 
  • Aidat Takip Birimiyle ortaklaşa çalışarak aidat takip personelinin olmadığı durumlarda, kat sakinlerini karşılamak, borç bilgisi vermek. Bu alandaki sorunlarıyla ilgilenmek, ilgili birimlere bildirmek. Bütçelerin üyelere tebligatını iadeli taahhütlü olarak yapmak ve arşivlemek. Bütçe gereği toplanması gereken aidatların son ödeme tarihi itibariyle üye aidat borçlarını her ay üyelere tebliğ etmek 
     (1-Bloklara borç listelerini asarak, Sms yoluyla borç durumlarını bildirerek, Telefon ile borç bildiriminde bulunarak - Avukat imzalı yazıyla bildirerek.)
  •  Blok ilan panolarının düzenini kontrol etmek. web sitesinde duyuru ve ilan yayınlamak sms sistemi kullanarak gerekli bilgileri kat sakinlerine iletmek.
  •  Gelen talep, şikayet ve anket sonuçları ve sorumluluğundaki tüm işlerle ilgili aylık faaliyet raporu hazırlamak.
  • Site yönetimi gelen giden evrak kayıt sistemini kurmak, gelen giden evrakları evrak kayıt defteriyle kayıt altına almak, yazışmaları site müdürünün onayıyla hazırlamak ve yapmak,
  • Amirinin vereceği diğer görevleri yapmak.
  • İyileştirme çalışmalarına katılmak.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri