Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Bizimle kariyere katılmaya var mısın?

Biz Türkiye Finans ailesinde birlikte üretip başarmanın değerini biliyor, ortak değerlere dayanarak sürekli ilerliyoruz.

İç Sistemler grubumuza bağlı İç Kontrol Müdürlüğümüzde, Genel Müdürlük Kontrol Servisinde görevlendirilmek üzereKontrolör Yardımcısı olarak yerini almaya hazır mısın?

GENEL NİTELİKLER

  • Üniversitelerin, öğrenim süresi en az dört yıl olan Ekonomi/İktisat, Finans, İşletme, Bankacılık, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Hukuk, İşletme/Endüstri/Finans Mühendisliği, Matematik bölümlerinden mezun olmak veya farklı mühendislik alanlarında 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim sonrası, belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim derecesine sahip olan,
  • Denetim alanında çalışmaya istekli,
  • İstanbul’da ikamet eden/edebilecek,
  • Tercihen iyi derecede İngilizce bilen,
  • İleri düzeyde MS Office programları bilgisine sahip olmak,

İŞ TANIMI

  • Banka’da gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin niteliklerini dikkate alarak, operasyonel faaliyetlerin kontrolleri, finansal raporlama sisteminin kontrolü ile Banka’da gerçekleştirilen faaliyetlerin iç-dış mevzuata ve bankacılık teamüllerine uygunluk kontrollerinden oluşan iç kontrol faaliyetlerini ilgili birimlerin üst düzey yöneticileri ve/veya yöneticileri ile birlikte tasarlamak,
  • Bilgi sistemleri içerisinde yer alan finansal verilerin tanımlanması, üretilmesi, kullanılması, bütünlük ve güvenilirliğinin sağlanması, verilere erişimin yetkilendirilmesi gibi tüm iş süreçlerinde kullanılması gereken iç kontrollerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin kontrolleri gerçekleştirmek. Banka’da söz konusu iş süreçlerini izlemek ve süreçlerdeki eksiklerin giderilmesi hususunda Üst Yönetim’e önerilerde bulunmak,
  • Banka’nın faaliyetlerini iyileştirmeye yönelik her konu ve işlemi İç Kontrol faaliyetleri ile ilgili diğer dış/iç mevzuat, iç kontrol usul ve esasları doğrultusunda inceleyerek, risk yönetimi, kontrol ve karar süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirmek için sistematik, disipline edilmiş bir yaklaşımla, Banka’nın amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak rapor ve çalışmaları istenilen nitelik ve zamanda amirine sunmak,
  • Banka’nın iç kontrol faaliyetlerinin ilgili iç/dış mevzuata uygun bir şekilde yerine getirilip getirilmediği, kurallara ve sınırlamalara uyulup uyulmadığı, hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı hususlarını İç Kontrol Müdürlüğü tarafından belirlenen kontrol noktalarında kontrol etmek.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri