Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • İş başvurularını kabul etmek, işe alınacak adayın, işe alım yönetmeliği kapsamında , iş görüşmelerini tamamlamak ve sonuçlandırmak,
 • İşe alınacak adayın işe alım yönetmeliği kapsamında alım talep sürecini takip etmek ve tamamlamak,
 • İşe alınması planlanan adayların referans kontrolünü yapmak,
 • Gerekli olması durumunda işe alınacak adayın kişilik envanteri ve sınav işlemlerini gerçekleştirmek,
 • İşe alınan çalışanın deneme süresi sonu değerlendirmesi sürecinin doğru bir şekilde tamamlanmasını sağlamak, ilgili yöneticilere deneme süresi değerlendirme formunu doldurtmak ve takibini gerçekleştirmek,
 • İşe alımlarda insan gücü planlamasına ve bütçeye uygun hareket etmek, norm kadronun tamamlanmasını sağlamak,
 • İşten çıkarılacak çalışanın ilgili yöneticileri ile birlikte fesih tebliği görüşmelerine katılmak,
 • İşten ayrılacak çalışanın ilgili yöneticileri ile birlikte işten çıkış mülakatına katılmak,
 • İşten ayrılacak çalışanın ibraname ve ücret hesap pusulalarının imzalatılmasını sağlamak,
 • Oryantasyon eğitimlerini planlamak ve eğitimlerin verilmesini sağlamak,
 • Motivasyon artırmaya yönelik sosyal aktiviteler planlamak ve hayata geçirmek,
 • Personele verilen eğitimlerin kayıtlarının sağlıklı olarak kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Eğitim etkinlik analizleri yaparak amirine raporlamak,
 • İşyerine gelen resmi kurum amirlerinin ağırlanmasını sağlamak,
 • Çalışanların özlük ve idari konularla ilgili işlerinin yürütülmesinde İdari İşlere yardımcı olmak,
 • İşe giriş ve sicil dosyaları ile çıkış işlemlerini takip etmek,
 • Bütün çalışanların özlük ve muhasebe işlerinin yürütülmesinde Personel ve İdari İşler Şefine yardımcı olmak,
 • Her türlü ücret ve sosyal yardım ödemelerinin tahakkuk süreçlerinde yer almak,
 • Ücret ve SGK prim ödemeleri konusunda muhasebe bölümü ile mutabakatı sağlamaya yardımcı olmak,
 • Şirketin Sosyal Sigortalar Kurumu, Bölge Çalışma Müdürlüğü, İş ve İşçi Bulma Kurumu vb. resmi olan ilişkileri ve yazışmalarının hazırlanmasını sağlamak,
 • Bağlı olduğu bölüm yöneticisine  günlük, haftalık ve aylık olarak raporlamalar yapmak,
 • Çalışanların performans değerlendirme sürecinin yürütülmesini desteklemek,

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri