Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İş Tanımı


 • İç Kontrol ve Yasal Uyum Başkanlığı hedef ve politikaları doğrultusunda, Bankamızca gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla iç kontrol çalışmalarının planlanması ve yürütülmesine yönelik kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
 • Bankamız iç mevzuatını ve görevlendirildiği konularla ilgili yasal mevzuatı bilmek ve görevlerini bunların hükümleri çerçevesinde titizlikle, zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmek
 • Kontrol planı kapsamında kendisine verilen kontrol görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli ön çalışmaları yapmak,
 • Birimin sorumluluğunda olan kontrol ve inceleme yöntemlerini gösteren metodoloji dokümanlarının güncel tutulması için kendisine verilen görevleri yerine getirmek, çalışmalarını söz konusu yazılı metodolojiler çerçevesinde tamamlamak,
 • Bankacılık Kanunu uyarınca her yıl Yönetim Beyanı düzenleme yükümlülüğü altında olan Bankamız Yönetim Kurulu adına bu beyanın düzenlenmesine ilişkin süreci işletmek; çalışmaların yıl boyunca iş birimleriyle sürekli iletişim halinde yıllık proje planına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, Projenin yasal süresi içinde tamamlanarak Yönetim Kurulu onayı alınması ve Yönetim Beyanının BDDK’ya sunulması çalışmalarına destek olmak,
 • Bağımsız denetçiler tarafından yapılan BDDK Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetiminden sorunsuz geçmek amacı ile denetçilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanmasını sağlamak, denetçilerin diğer iş birimleri ile etkin iletişim kurabilmesi için koordinasyon sürecini yürütmek, Bankanın BDDK Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi Yönetmeliğine uyumunun sağlanması amacı ile hazırlanan aksiyon takip raporunun yılda iki kez güncellenmesi ve Yönetim Kurulu onayı ile BDDK’ya gönderilmesi sürecine destek olmak,
 • BDDK Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi bulgularının, Teftiş Kurulu ve İç Kontrol Merkezindeki diğer birimlerce tespit edilen hususların Yönetim Beyanı çalışmalarına etkisini değerlendirmek,
 • Periyodik BT Kontrolleri planlamasında yer alan kontrollerin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve bulgulara ilişkin aksiyon planlarının takip çalışmasının gerçekleştirilmesi sürecinde kendisine Birim Kontrolörü ve Kıdemli Kontrolörler tarafından verilen sorumlulukları yerine getirmek,
 • Sorumluluğundaki çalışmalarda tespit edilen sorunlu süreçler ve önemli bulgularla ilgili olarak İç Kontrol, Teftiş, Denetim Komitesi Ofisi, IT, Bağımsız Denetim Firması ile ve gerek duyulursa diğer bölümlerden katılımcılarla ortak toplantılar düzenlemek üzere Birim Kontrolörü’ne taleplerini iletmek,
 • Sorumluluğundaki bulgularla ilgili olarak alınan aksiyonları düzenli biçimde takip etmek; iç kontrol sisteminin ve uygulamanın etkinliği hakkında Denetim Komitesine sunulmak üzere periyodik raporlar hazırlanmasına destek olmak,
 • Denetim Komitesi Başkanı, İç Sistemler Başkanı, İç Kontrol ve Yasal Uyum Başkanı ve İç Kontrol Başkan Yardımcısı, Genel Müdürlük BT ve Yönetim Beyanı Bölüm Kontrolörü ve BT ve Yönetim Beyanı Kontrolleri Bölüm Yöneticisi tarafından tevdi edilen diğer görevleri yerine getirmek,
 •  Hem astlarının, hem aynı unvandaki ekip arkadaşlarının bireysel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak üzere eğitim önerilerinde bulunmak, kaynak paylaşmak ve yol göstermek,
 • Birimin sorumluluğundaki uygulama dokümanlarının oluşturulmasına ve güncel tutulmasına destek vermek,

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri