Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Göknur Gıda AŞ kuruluşundan bu yana çalışanlarına yaptığı yatırımlar, kaynaklarından önemli bir kısmını ayırdığı üretim çalışmaları, sahip olduğu teknolojiler ve entelektüel sermayesiyle ülkemizin gıda sektörüne büyük katkılarda bulunarak, bilgi birikimi, insan kaynakları ve iş kapasitesi ile Türkiye'nin gurur duyduğu en büyük meyve suyu konsantresi ve meyve püresi firması haline gelmiştir.

Hizmet kalitesini her gün arttırmak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, Türk gıda sektöründe öncü konumunu devam ettirmek, dünya ölçeğinde rekabet edebilme yeteneklerini geliştirmek ve konsantre meyve ve sebze suyu imalatı devleri arasında en üst seviyeye çıkarak uluslararası sektörde aranan bir firma olmak Göknur Gıda AŞ.’nin ana hedefidir.

Bu hedefin her şeyden önce sahip olduğu insan kaynakları ile gerçekleştireceğine inanan Göknur Gıda AŞ karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir şirket olma hedefini benimsemektedir. Bundan dolayı yönetimin her aşamasında ‘’ İnsan Odaklı Yaklaşım’’ prensibi ile hareket eden; çalışanları ve müşterileri ile birlikte büyümeyi hedefleyen şirketimizin stratejik hedeflerine ulaşabilmesinde en büyük sermayesi insan kaynaklarıdır.

Bu hedefler doğrultusunda şirketimizin misyon ve vizyonunu kendi misyon ve vizyonu ile ortak paydada buluşturmayı hedefleyen, Göknur Gıda AŞ Afyonkarahisar (Emirdağ)  ve Eskişehir (Çifteler)Tarım Bölgelerinde bulunan  arazilerimizde tam zamanlı istihdam edilecek "Bölge Müdür Yardımcısı arayışı içerisindeyiz.

İlgili pozisyon Göknur Gıda AŞ yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; yönetimi altındaki tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan ve programları tespit ederek  İşletme Müdürü onayına sunmak, uygulamaları izlemek ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemlerin alınması işlerini kapsamaktadır.

Ayrıca kurumun çalışma ilke ve düzenini astlarına açıklamak, organizasyonu tanıtmak, birimindeki iş ilişkileri, ilgili mevzuat, görev, sorumluluk ve yetki dağılımı konularında bilgi vermek, birimi içindeki çalışmaları yönlendirmek, koordine ve kontrol etmek, oluşabilecek aksaklıklara çözüm bulmak, birim çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilebilmesi için iş dağılımında denge ve esneklik sağlamak, bu amaçla kadrosunun iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek ve koordine etmek, iş sağlığı  ve güvenliği için gerekli önlemleri almak, uygulamak, uygulatmakişlerini kapsamaktadır.

ARANAN NİTELİKLER
 Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin "Ziraat Mühendisliği" bölümlerinden mezun,

İşletmelerin tarım arazilerinde, tercihen bahçe bitkileri yetiştiriciliği konusunda en az 5 yıl deneyimli,

 Fidan dikimi, sulama, gübreleme, ilaçlama, seyreltme, meyve toplama gibi faaliyetlerde yönetim ve sevk işlemlerini yürütebilecek seviyede bilgi sahibi,

 Analitik ve kantitatif düşünce yeteneği gelişmiş,

 Ekip çalışması ve yönetimine yatkın,

 Değişime Uyum ve Yönetim, Hedeflerle Çalışma ve Sürekli Öğrenme yetkinlikleri gelişmiş,

 Planlama ve Organizasyon yetkinliğine sahip,

 Müşteri Odaklılık ve Etkili Karar Verme yetkinlikleri ileri düzeyde,

 Etkili İletişim yeteneği kuvvetli,

Afyonkarahisar (Emirdağ) ve/veya Eskişehir'de (Çifteler ) ikamet eden / edebilecek,


İŞ TANIMI


Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, stratej, ve ilkeler ile uyumlu, tarım faaliyetleri politikaları ve strateji belirleme çalışmalarına katılır.

Uygulanan tarım politikaları doğrultusunda tarım faaliyetlerine ilişkin plan, program ve bütçe önerilerini hazırlayarak İşletme Müdürüne sunar.

Tarım faaliyetlerinin onaylanan plan, program ve bütçeye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla sevk ve idaresindeki Bölge Sorumluları ve işçileri süreçler hakkında bilgilendirir ve koordine eder. İlgili plan ve programlarda sorun ve sapmalar karşısında gerekli önlemleri alır.

Tarım faaliyeti çalışmalarının etkin bir şekilde yürütmesi için iş dağılımında denge ve esneklik sağlar, bu amaçla kadrosunun ( İşletme Yöneticileri ve Bölge Sorumluları) iş bölümünü ve çalışma düzenini belirler, alt grupları izler ve koordine eder.  

Tarım faaliyetleri kapsamında yapılan; fidan dikimi, ara fidan dikimi, fidan nakliyesi, budama, sulama, gübreleme, ilaçlama, seyreltme, tam bodur fidan bağlama, tam bodur hortum bağlama, dip sürgünü alma, meyve toplama, yükleme, paketleme ve depo düzenlenmesi konularında astlarına gerekli açıklamalarda bulunur, oluşturduğu iş planını günlük/haftalık aktarır.

Tarım faaliyetleri kapsamında yapılacak olan üretimin, hangi arazilerde yapılacağını, hangi miktarda yapılacağını ve hangi yöntemle yapılacağını İşletme Müdürüne raporlar ve aldığı onay ile faaliyetlere başlama emrini verir.

Tarım faaliyetleri kapsamında; sulama sistemleri, gübreleme, budama, ilaçlama, bakım ve haşere ile mücadele faaliyetlerini koordine eder. İlgili konular için İşletme Müdürüne,  ve Bölge Sorumlularına gerekli talimatları verir.

Tarım faaliyetleri kapsamında, sevk ve idaresinde olan tüm bölgelerdeki arazileri (3500-4000 dekar) rutin olarak kontrol eder. Yapılması gereken işlerin onay emrini bölge sorumlularına verir.

Hasat sonucu toplanan meyvelerin firma kalite politikası ve mevcut politika ve prosedürlere uygun olarak paketlenip, yüklendiğinin kontrol eder. Hasata konu olan meyvelerin firesiz bir şekilde depolarda muhafaza edilmesi işlemlerini koordine eder.

İşletme Müdürü ve kendi yönetim kademesindeki personeller ile yeni bahçe hazırlıkları projeleri oluşturur. İlgili toplantılarda onay alınmış bahçeler için yapılacak iş kalemlerini ve görev ve sorumlulukları belirler.

Sorumluluğuna verilen iş gücü ve diğer kaynakları firma politikası doğrultusunda verimli ve etkili kullanmak amacıyla gerekli nezaret ve denetim çalışmalarını yapar.

Kesintisiz bir çalışmanın ve iş programının gerçekleştirilebilmesi için tarım müdürlüğünün araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçlarını belirler ve temini için ilgili mercilerin onayına sunar.

Tarım faaliyetleri ile Kurumun diğer faaliyetleri arasındaki, iş birliği ve koordinasyon ilişkilerini  oluşturur. Benzer şekilde Müdürlüğün Kurum dışı ilişkilerini de izler ve ilgili özel veya idari mercilerle olan ilişkileri gerektiğinde yürütür.

Öncelikle tarım faaliyetleri içinde yer alan departmanlar ile ve gerektiğinde kurum içindeki diğer müdürlüklerle etkin haberleşme, yazışma, raporlama ve bilgi alışverişi faaliyetleri yürütür ve koordine eder.

 Bölgelere ait risk değerlendirmesi ve acil eylem planlarını yaptırır, alınması gereken önlemleri aldırır/denetler/uygulatır/uygular.

İşletme Müdürü veya diğer ilgili makamlar tarafından arızi veya periyodik olarak istenen raporları hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.

Personelin özlük işleriyle ilgili evrakları inceler, İşe başlama sözleşmelerini ve ilgili evrakları imzalar, personelin yetkinliklerine göre yazılı ve sözlü olarak görevlerini verir. İlgili mevzuata göre işlemi sonuçlandırır.


Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Gıda

Çalışma Şekli:

Hafta içi 08.30 - 18.30

Sosyal / Yan Haklar:

Servis
Prim
Yemekhane