Mali İşler Müdürü Gizli Firma

İstanbul(Avr.)(Sarıyer)

Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Sektöründe öncü Şirketler grubumuzda "Mali İşler Müdürü"  olarak görevlendirmek üzere, aşağıdaki niteliklere  sahip takım arkadaşı arıyoruz.


Genel Nitelikler


 • Üniversitelerin 4 yıllık İktisat, İşletme, Maliye, Ekonomi vb. bölümlerinden mezun, tercihen yüksek lisans eğitimini tamamlamış,
 • Mali işler yönetimi konusunda, 5 yılı yönetici seviyesinde olmak üzere, asgari 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip,
 • Mali mevzuat ve vergi mevzuatına hâkim,
 • Genel muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi, finansal planlama, bütçeleme & raporlama, bankacılık işlemleri ve farklı kredi enstrümanları hakkında ileri düzeyde deneyim sahibi,
 • Finansal tablo analizi ve bütçeleme yapabilmek,
 • Liderlik yönü güçlü, ekip çalışmasına yatkın, iş delegasyonu yapabilen, öğrenmeye ve gelişime açık.
 • Analitik becerileri gelişmiş, mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek, enerjisi yüksek ve pozitif yaklaşıma sahip.
 • Planlama, süreç ve zaman yönetimi becerileri gelişmiş,
 • Tempolu çalışma ortamına uyum sağlamak,
 • Etkin raporlama yapabilmek,
 • Problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • Teknolojiye önem veren ve ileri düzeyde MS Office programlarına hakimiyeti bulunmak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Tercihen Avrupa yakasında ikamet eden.


İş Tanımı


 • Şirketin finansal tablolarından yararlanarak, mevcut durumunu değerlendirmek ve geleceğe ilişkin öngörülerde bulunmak,
 • Kurum finansman politikalarını belirlenmesi ve onaylandıktan sonra uygulanmasını sağlamak,
 • Kurumun haftalık, aylık, yıllık gelir-gider, döviz, borç-alacak gibi finansal tablolarını hazırlanmasını sağlamak. Üst yönetime finansal raporlar sunmak,
 • Yönetime mali konularda rehberlik etmek,
 • Şirketin mali hedeflerine ulaşması için tüm finansal kayıtları hazırlamak ve idari faaliyetleri yönetmek,
 • İşletme bütçenin oluşturulması, bütçe/fiili aylık performans raporlarını düzenlemek ve üst yönetime sunmak,

·       Finansal planlama, kontrol, nakit akışı ve banka işlemleri konusundaki tüm süreçleri şirket stratejileri ve hedefleriyle uyumlu bir şekilde yönetmek,

 • Finans ve yönetim birimleri için genel hedefler geliştirmek, Mali sorunları tanımlamak ve çözmek,
 • Finansal projeleri gerçekleştirmek için iş planı, zaman çizelgesi ve bütçe geliştirmek,
 • Tahsis edilen bütçe dahilinde harcamaları kontrol etmek,
 • Standart finansal ve idari prosedürler geliştirmek veya sürdürmek,
 • Şirketin finansal tablolarından yararlanarak, mevcut durumunu değerlendirmek ve geleceğe ilişkin öngörülerde bulunmak, Nakit akışını hazırlamak ve takibini yapmak,
 • İş planı ve işletme bütçesinin hazırlanması sürecinde yönetim birimleri ile iletişim halinde olmak,
 • Şirkete ait tüm faturaları gözden geçirmek ve ilgili ödemeleri zamanında yapmak,
 • Muhasebe tutarsızlıklarını kontrol etmek ve ilgili departmanlara düzeltici eylemler tavsiye etmek,
 • Bordro işleme ve vergi dosyalama faaliyetlerini denetlemek,
 • Stok,  depo ve envanter kayıtlarından ve denetiminden sorumlu olmak.
 • Kurum finansal bilgileri gizliliğini korumak.
 • Satınalma talepleri ve buna bağlı olarak alınan satıcı faturalarının kurum iç yönetmeliğine göre kontrolünü ve muhasebeleşmesini sağlamak,
 • Tüm muhasebe işlemlerinin sorunsuz yönetilmesini sağlamak.

  

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri