Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

·         Üniversitelerin İşletme, Ekonomi, İktisat, Maliye veya Muhasebe bölümlerinden mezun,

·         Üretim firmalarında Finans, muhasebe, maliyet muhasebesi, bütçe, finansal raporlama süreçlerinde en az 7-10  yıllık yönetsel tecrübesi olan,

·         MS Office (Word, Excel), LOGO programlarını iyi derecede kullanabilen,

·         Tercihen SMMM belgesine sahip,

·         Finansal Raporlama ve mali tabloların analizinde etkin görev alabilen, yasal beyannameleri kontrol edebilen (KDV, ÖTV, Damga Vergisi, Muhtasar, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi, KDV iadeleri), muhasebe süreçleri yönetebilen,

·         Finansal ve Mali sonuçlara ilişkin tabloları aylık ve dönem sonunda (Bilanço, Kar-Zarar vs) oluşturmak,

·         Finansal faaliyet sonuçlarını bağlı bulunduğu yöneticiye ve yönetim kuruluna düzenli aralıklarla raporlamak,

·         Finansal faaliyet sonuçlarını bağlı bulunduğu yöneticiye ve yönetim kuruluna düzenli aralıklarla raporlamak,

·         Tüm yasal beyanname, form ve belgelerin hazırlanmasını sağlamak, gerekli kontrolleri yapılmak, tümünün zamanında beyan edilmesi ve ödemelerinin yapılmasını takip etmek,

·         Yönetsel yetkinliğe sahip, liderlik yönü güçlü, ekip çalışmasına yatkın, iş delegasyonu yapabilen, öğrenmeye ve gelişime açık, sözlü ve yazılı iletişim becerisi yüksek,

·         Finansal Tüm işlemler, Genel ve maliyet muhasebesi operasyonları başta olmak üzere tüm mali işler ekibine liderlik etmek,

·         Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için), 

·         B sınıfı ehliyeti olan,

·         İstanbul/Asya yakasında ikamet eden/edebilecek, Tuzla Bölgesinde çalışabilecek.

İŞ TANIMI

· Şirket nakdinin ve mali yapısını; şirket menfaatleri doğrultusunda kontrollerini yapmak ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek.
· Mali departman ile diğer departmanlar arasındaki iş akışlarını belirlemek ve takip etmek.
· Tüm muhasebe ve finans birimlerinin süreçlerinin kontrol edilmesi ve çalışanların yönlendirilmesi.
· Şirketin Nakit akış ve bankacılık işlemleri, tüm ödemelerinin ve alacaklarının takip edilmesi ve yürütülmesini sağlamak.
· Görevi ile ilgili konularda, mesleki kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde şirketi temsil etmek, kamu ilişkilerini sürdürmek.
· Bağlı bölüm tarafından hazırlanacak yönetim raporlarının sunumunun sürdürülebilir şekilde kordine edilmesi.
·Finansal işlemler, finansal raporlar ile Maliyet Muhasebesi işlemlerini ve raporlarını kontrol etmek. Finansal projeleri geliştirmek, uygulamak ve yönetmek,
· KDV, ÖTV, Muhtasar, Geçici Kurumlar, Damga Vergisi vs. hazırlanan tüm beyannameleri kontrol etmek.

· Kısa ve Orta vadeli Nakit akis tahminlerini yapmak ve gerçekleşmeleri raporlamak

· Kısa-Orta ve Uzun vadeli Borçlanma planlarını yapmak ve bunları en uygun maliyetle gerçekleştirmek.

· Stratejik hedefler baz alınarak departman yıllık hedeflerini belirlemek ve takibini yapmak.

· Mali denetimlerde müşavirlik firması ile koordineli olarak çalışılmasını sağlamak.
· Şirketin mali ilişkilerini (Avukat-Mali Müşavir) yürütmek,  koordine etmek.
· Şirketin bankalarla olan üst düzey ilişkilerini yürütmek. Kredi çalışmalarındaki görüşmeleri koordine etmek, Şirketin Bankalarla iletişimi ve mutabakatı sağlamak,
· İşletmenin bütçesinin ve nakit akışının hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili işleri yürütmek.
· Avans, masraf ve diğer ödemeler için onay vermek.
· Mali işler yapılandırmasının kordine edilmesi.  

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri