Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Faaliyetlerine 2009 yılında ticari gayrimenkul projelerine yatırım yaparak başlayan Esas Gayrimenkul, bugün yurt içi ve yurt dışındaki farklı coğrafyalarda 2.8 milyar $ değerindeki bir gayrimenkul portföyünü yönetmektedir. Esas Gayrimenkul, güçlü marka değeri, kendine özgü yatırım anlayışı ve 500' e yakın kiracısı ile yurt içinde ve yurt dışındaki gayrimenkul fırsatlarını yakından takip etmektedir.

 

Çanakkale, Bolu, İzmit, Zonguldak, Lüleburgaz, Balıkesir ve Adana'da bulunan 7 AVM’ nin,  aynı zamanda İstanbul’da bulunan 3 plazanın da yatırımcısı ve yöneticisi olan Esas Gayrimenkul, yine yatırımcı iş ortaklarına profesyonel yönetim hizmetleri de vermektedir.


Aşağıda belirtilen niteliklerde yatırımcı iş ortağımız bünyesinde görev alacak Kiralama Muhasebesi Uzmanı aranmaktadır.


 •  İlgili bölümlerden lisans düzeyinde mezun,
 •  En az 2 yıl muhasebe alanında çalışmış,
 •  Mevzuat ve yasal düzenlemeleri takip eden,
 •  Muhasebe programı kullanmış, 
 •  İyi seviyede Excel kullanabilen,
 •  İş takibi güçlü, itinalı çalışma prensibi olan,
 •  İletişim becerileri güçlü,
 •  Konya’da ikamet eden,
               


Görev Tanımı


 • Tüm mali verilerin doğru, dönemsel ve planlanan zamana uygun olarak kayıt altına alınması ve bunların sonucu olarak da mali tablo ve analizlerin eksiksiz olarak hazırlanması
 • Kiracı sözleşmelerinin ve protokollerin detaylı bir şekilde okunarak tüm kira şartlarının (kira tutarı, kira artış maddesi, ortak gider maddesi, m2, kira süresi ve teminat mektubu gibi mali verileri etkileyecek kriterler) kayıt altına alınması
 • Kiracılar ve mal hizmet ile ilgili sözleşmelerin imza takip sürecinin yapılması
 • AVM kiracılarına, kira ve ortak alan mahsuplaşma tablolarında ve tüketim tablolarında belirlenen ve kesilmesi gereken tüm kira, ortak alan ve tüketim faturalarının dönemsellik ilkesine uygun eksiksiz olarak kesilmesi, muhasebeleştirilmesi, arşivlenmesi ve kiracılara gönderilmesi
 • Onaylanmış tüm fatura ve diğer mali verilerin doğru ve planlanan zaman içinde dönemsellik ilkelerine uygun şekilde kayıt altına alınması, arşivlenmesi. Bu faturaları destekleyen alt dokümanların (sözleşme, protokol, mail, puantaj tablosu, SGK tahakkuk vb. yazılı tüm dokümanlar) arşivlere eklenmesi
 • Kayıt altına alınmış mali verilerin analizlerinin yapılarak ay kapanışı öncesi gerekli kapanış kayıtlarının atılması, sapma analizlerinin yapılması ve analizler sonucu tespit edilen düzeltmelerin yapılması
 • Sübvansiyon (AVM performansının aylık olarak takip edildiği gelirleri ve ortak alan giderlerini gösteren finansal tablo) ve NOI (AVM’ nin net operasyonel gelir/giderini gösterir tablo-yatırımcı gideri dahil) tablolarının mizan ile kontrolü, oluşan bütçe fiili farklarının sebeplerinin açıklanması, tespit edilen eksik giderlere ilişkin tahakkukların atılması
 • Ödeme listelerinin doğru vadelere uygun olarak hazırlanıp kontrollerinin yapılarak nakit yönetiminin etkin şekilde planlanması
 • Finans bölümünde bulunması gereken tüm idari (sözleşmeler, genel kurul evrakları, beyannameler, tapular vb.  tüm resmi evraklar) ve hukuki (ihtarlar, dava tutanakları vb.) süreçlerinin takibi ve evrakların arşivlenmesi
 • Şirket içi ve şirket dışından (müşteri, satıcı ve diğer kurumlar) gelen birime ilişkin soru ve ihtiyaçlara zamanında geri dönüşün sağlanması.
 • Firmalardan gelen BA (mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim)-BS (mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim) mutabakatlarını zamanında hazırlayıp firmalara gönderilmesi
 • Kiracılardan alınan teminat mektuplarının sözleşmelere uygunluğunun kontrolü, kayıtlara alınması, süresi dolan teminat mektuplarının takibi ve kiracılara bildirimi yapılarak zamanında doğru şartlarla yenilenmesi, yenilenemeyen teminat mektuplarının teminat mektubu tahsilat ekibine devredilmesi
 • Günlük kasa nakit ödeme işlemlerinin yapılması
 • Vadesi geçen kiracı borçlarından dolayı zamanında telefon, mail ve yazılı hatırlatmaların yapılması
 • Kiracı alıcı ve satıcı hesaplarının dönemsel olarak cari yazılı mutabakatlarının yapılması

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri