Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

1.   İŞ TANIMI

.   Görev tanımları ve kadro planlama çalışmalarını yürütmek,

.   İş süreçlerini analiz etmek ve geliştirmek,

.   Mevcut süreçlerdeki iyileştirme alanları ve riskler ile ilgili önerilerde bulunmak,

.   İK faaliyetlerine yönelik dönemsel raporlar sunmak,

.   İşe alım, eğitim, performans değerlendirme, yedekleme ve kurumsal gelişim süreçlerinde etkin görev almak,

.   Personel taleplerini değerlendirmek, iş ilanlarını hazırlamak, yayımlamak ve mülakat süreçlerini yürütmek, aday havuzu oluşturmak,

.   İşe alım sonrasında yapılması gereken faaliyetleri, sözleşme ve işe başlama ve oryantasyon sürecini, işten çıkış sürecini ve mesleki ve bireysel gelişim faaliyetlerini yürütmek,

.   Personel özlük dosyalarını oluşturmak, güncel tutmak,

.   Personel devam kontrol sisteminin işleyişini sağlamak,

.   Çalışan bağlılık ve memnuniyet ölçümlerini yapmak ve değerlendirmek,

.   İş hukukuna hakim olmak ve ilgili yasal süreçleri yürütmek,

.   Sendika ve temsilcileriyle ilişkileri yönetmek,

.   Çalışanlara yönelik destek/teşvik faaliyetlerini yürütmek,

.   Bordro ve SGK işlemlerini yürütmek,

.   İdari işler ve dışarıdan alınan hizmetlerin personel memnuniyeti doğrultusunda denetimi yapmak ve firma ile ilişkileri yürütmek,

.   Sosyal faaliyet etkinlik planlaması yapmak üzereİnsan Kaynakları Uzmanı istihdam edilecektir.

 2.       ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

·         Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış olmak,

·         Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

3.       POZİSYONA YÖNELİK NİTELİKLER

·         Üretim sektöründe en az 250 çalışanı olan firmanın insan kaynakları veya personel departmanında en az 5 yıl çalışmış,

·         Çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı bilgisine sahip,

·         İş analizi süreçlerinde kullanılan metodolojilere hakim,

·         Ölçme ve değerlendirme araçları kullanım ve analiz bilgisine sahip,

·         Performans değerlendirme sistem ve süreçlerinde deneyimli,

·         İşe alım ve yetenek yönetimi tecrübesine sahip,

·         Ücret sistemleri bilgisine hakim,

·         Özlük uygulamalarına hakim,

·         MS Office ve Bordro programlarına hakim,

·         Gelişime açık, problem çözme ve zaman yönetimi becerisine sahip,

·         Ekip çalışmasına yatkın,

·         Sözlü ve yazılı etkin iletişim becerisine sahip.

 4.       GENEL KRİTERLER

·        Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Siyasal Bilimler Fakültesi bölümlerinden herhangi birinden mezun.

·         Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 5 yıl

       Yabancı Dil: İyi seviyede İngilizce (belgelenmiş olmalı)    

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri