Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

MYO veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
Tek düzen hesap planına, genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına, güncel vergi mevzuatlarına, E-Fatura, E-Defter uygulamalarına hakim,
· Daha önce bilgisayarlı muhasebe uygulamalarını aktif olarak kullanmış,

· MS-Office programlarını özellikle Excel’i iyi derecede kullanabilen

· Sgk, personel, personel primleri, Müşteri, ilgili şirket içinde borç alacak takibi, Ödemelerin ve tahsilatların yapılması, Kamu ve özel sektör borç alacak takip ve çözümü

· Şirketin mali nitelikli işlemlerinin tek düzen hesap planı çerçevesinde kayıtlarının yapılması,

· E-Fatura işlemlerinin yapılması

· Cari hesap mutabakatlarının yapılması

· Dönem sonu işlemlerinin gerçekleştirilmesi

· Dönem sonu raporlamalarının yapılması

· Aylık SGK bildirimlerinin şubeler bazında sisteme girişlerinin yapılması

· Vergi kanunları ve diğer kanunların, kuruma yüklemiş olduğu beyana dayalı bildirimlerin yapılması ve takip edilmesi

· Vergi beyannamelerinin (KDV, Muhtasar, K. Geçici Kurumlar Vergisi, Damga Vergisi) yapılması

· Yasal beyannamelerin tüm süreçlerine, tekdüzen hesap planına, her türlü muhasebe kayıt ve cari hesap mutabakat konularına hakim

· Maliyet muhasebesi bilen ve Logo programında maliyet uygulamaları yapmış

· Banka talimatları hazırlama ve kayıtları hakkında bilgi sahibi

· E- fatura, E- defter konularına vakıf

· Tercihen mali müşavir ofislerinde görev almış, SMMM belgesi olan

· Muhasebe kayıtlarının zamanında ve eksiksiz girilmesi

· Cari hesapların takibi ve mutabakatı

· Beyannamelerin zamanında hazırlanması

· Ticaret sicil , Vergi Dairesi ve diğer ilgili resmi  prosedürlerin  yürütülmesi

· Banka ve finans kuruluşları ile olan ilişkilerin yürütülmesi

· Kredi ve nakit işlemlerinin takibi ve muhasebeleştirilmesi

· Bankalarla ilgili günlük kasa, tüm tahsilat, ödeme, çek, senet, kredi kartı ve POS · Tahsilat süreçlerinde gerekli iletişimlerin sağlanması

· Şirketin haftalık, günlük ödeme listelerinin hazırlanması, gerekli onaylar alındıktan sonra bankaya gönderiminin sağlanması 

· Günlük, haftalık ve aylık nakit akışın düzenlenmesi ve planlanması, 

· Finansal raporların (Bilanço, Gelir Tablosu, Mizan, Nakit akışı, Bütçe vb.) hazırlanması

· Bilançoların dönemsel olarak mali analiz ve finansal raporlamaların hazırlanmasına destek verilmesi

· Finansal risk analizlerinin yapılmasına destek verilmesi

· Olası büyüme senaryolarında hızlı aksiyon almak

· Personel özlük işlerini yürütmek

· Personel işe giriş ve çıkışlarını yapmak ve personel devir oranlarını toparlamak 

· Aylık sgk bildirgelerini vermek 

· Personel maliyetlerin raporlanmasını yapmak 

· İş-kur iş gücü çizelgelerini hazırlamak 

· Teşviklerin takibini yapmak

· Özlük dosya oluşturarak, eksik evrak takipleri yapmak 

· İş-kur ile ilgili periyodik yazışmaları yapmak 


· Ücretlendirme süreçlerini yürütmek (maaş, tazminat, mesai, prim)


· Sigorta prim ödemelerini yapmak,tahakkuklarını hazırlamak 

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri