Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Muhasebe Sorumlusu İlanı

Orhangazi/Bursa Şirket Merkez ofisimizde görevlendirilmek üzere;

·           Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

·           35-45 yaş arası / Bay

·           Üretim işletmelerinde en az 10 yıllık tecrübesi olan

·           B Sınıfı ehliyeti olan, aktif olarak araç kullanabilen ve seyahat engeli olmayan

·           Askerliğini yapmış veya muaf olan.

·           Genel muhasebe, maliyet muhasebesi, finansal planlama, nakit akışı, kredi takibi, bütçe, banka işlemleri konusunda bilgi ve yönetim tecrübesi olan,

·           Tüm muhasebe işlemlerini güncel yasal mevzuatlar çerçevesinde zamanında ve doğru kaydetme ve yapılan kayıtları kontrol etme yetkinliğinde,

·           Tek düzen hesap planına ve Türkiye Finansal Raporlama Standardına hakim yetkinlikte,

·           Dönem sonu muhasebe işlemlerine hakim yetkinlikte,

·           E-fatura, e-arşiv ve irsaliyelerin girişleri ve takiplerine hakim olma yetkinliğinde,

·           Vergi dairesi ve diğer resmi kurumlarla iletişim kurma ve yazışma yapma yetkinliğinde,

·           Ticaret sicili, oda ve noter işlemlerinin yürütebilme yetkinliğinde,

·           Mali ve finansal raporlamalar ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayabilme yetkinliğinde,

·           Ofis ve muhasebe programlarına hakim, tercihen LOGO Tiger Enterprise veya Netsis Enterprise ERP programında deneyimli(Özellikle üretim işletmelerinde maliyet çalıştırma konusunda tecrübesi olan)

·           Vergi beyannamelerinin düzenlenmesinde yetkin,

·           Belgelerin ve bilgilerin korunması, dosyalanması, kopyalanması ve saklanması ilgili işlemleri yapma yetkinliğinde,

·           Personel özlük işlemlerini yürütmek ve özlük dosyalarını güncel tutmak ve muhafaza etmek konusunda organizasyon yapma yetkinliğinde,

·           Muhasebe, insan kaynakları ve finansman bölümünde çalışan personelin iş bölümünü yaparak gerekli koordinasyon, eğitim ve organizasyonu sağlayabilecek, yöneticilik vasıflarına sahip,

·           Vergi hukuku, ticaret hukuku ve diğer mali mevzuat ile genel muhasebe mevzuat ve uygulamalarına hâkim, güncel değişiklikleri düzenli takip eden,

·           Takipçi ve analizci, ekip çalışmasına önem veren, değişime açık ve fikir üretebilen, iletişim yönü güçlü, takım çalışmasına liderlik edebilecek,

·           Maliyet muhasebesi konusunda tecrübeli

·           Maliyet ve Finansman konularında planlama, bütçeleme, raporlama yapabilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi,

·           Kendi bölümüne ait prosedür, talimat ve görev tanımlarını hazırlama yetisine sahip.

·           Süreç oluşturma ve süreç akışı hazırlama konusunda bilgi sahibi olan

·           Gelişim ve yeniliklere açık, sistem kurma ve bilişim konularında yetkin. 

·           Başvuru yapan adayların referanslarını özellikle belirtmeleri,

·           Bursa veya Yalova ikametgahlı ve Orhangazi-Gemlik dışından başvuran adayların kendi aracı olması (yol ücreti karşılanacak).

İŞ TANIMI

·           Şirket muhasebe kayıtlarının doğru ve usulüne uygun ve zamanında tutulmasını sağlamak, resmi kurumlara beyan ve bildirimlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,

·           Muhasebe mevzuatı, vergi mevzuatı, ticaret hukuku, iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku gibi genel mevzuatta yapılan değişikliklerin takibini yapmak, değişikliklerin firma içi uyumunu sağlamak, 

·           Her türlü kıymetli evrakın (fatura, sözleşme vb.) hukuka uygunluğunu sorgulamak, 

·           Dönem kapanışı, gelir tablosu ve bilanço mutabakatlarının yapılarak hazırlanması ve gider analizlerinin çıkarılması,

·           Mali işler ekibi tarafından yapılan tüm işlemleri kontrol etmek ve denetimini sağlamak.

·           Ay kapanışlarını takiben şirket mali tablolarının hazırlanması,

·           KDV iadesi, Vergi, SSK ve banka ödeme ve mahsup işlemlerini takip etmek,

·           İştirakler, bağlı ortaklıklar ve ortaklıkların her yıl Mart ayı içerisinde mutat olağan genel kurullarını yapmak, 

·           Türkiye İstatistik Kurumunun göndermiş olduğu İstatistik Formlarını doldurmak ve takip etmek,

·           Devlet teşviklerine ilişkin teşvik belgelerinin çıkarılması için gereken evrakı hazırlayarak ilgili kuruma müracaatını yapmak, gerektiğinde revizyon ve kapanış işlemlerini gerçekleştirmek

·           Tasfiye, yeni şirket kuruluşu, iş ortaklıkları kurulması, bölünme, birleşme, ana sözleşme değişiklikleri ile genel kurularının tescil ve ilanı işlemlerini takip etmek,

·           Yönetim kurulu kararlarını hazırlamak ve takip etmek,

·           Amaç-Konu –Faaliyet Değişikliği, Adres Değişikliği, Yönetim kurulu değişiklerinde Olağanüstü Genel Kurul işlemlerini takip etmek, 

·           Gerektiğinde yıl içerisinde sermaye artırımı-azaltılmasını yapmak

·           İthalat- İhracat muhasebesi konusunda yasal gereklilikleri takip etmek ve şirkette bu işlerle alakalı işlemleri düzenlemek,

·           Vergi Dairesi, Yeminli Mali Müşavirlik firması ve Mali Müşavirlik firmamız ile koordinasyon ve bilgi paylaşımları yapılması

·           Maliyet muhasebesi ile ilgili işlemlerin doğru yapılmasının sağlanması, maliyet ve ürün karlılık analizlerinin yapılmasının sağlanması

·           Maliyet bütçe ve tahmin süreçlerinin koordine edilerek, raporlamaların analiz edilerek  zamanında ve düzgün olarak yapılmasının sağlanması

·           Ürün reçeteleri üzerine çalışmalar yapılması, doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması

·           Fiyatlandırmaya baz oluşturacak maliyet çalışmalarının yapılması, fizibilitelerin hazırlanması

·           ERP altyapısı geliştirmelerinde ve raporlamaların sağlanmasında sorumluluk alınması

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri