Mali İşler Yöneticisi DOF ROBOTİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

İstanbul(Avr.)(Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt)

Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

ŞİRKET TANITIM YAZISI 

Eğlence simülatörleri ve hareket robotları üzerinde çalışan DOF Robotics, AR-GE merkezi ile sadece Türkiye’nin değil Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarının da en hızlı, dinamik ve adrenalin derecesi yüksek eğlence simülatörlerini üretiyor. Dünya çapında edindiğimiz tecrübe ve kuvvetli mühendislik altyapımız ile, türünün en iyi eğlence simülatörlerinin üretimini gerçekleştiriyoruz. Universal Studios, Marvel gibi dünyaca ünlü firmalar ile ortak projeler yapan DOF Robotics, IAAPA üyesi olup, Global Exhibitor unvanı ile birliğin dünya çapındaki bütün fuarlarına katılıyor. Eğlence sektörünün en prestijli ödülü olan IAAPA Brass Ring Award, CES Innovation Awaard, Golden Pony ve Shining Stars gibi Uluslararası arenada yüksek prestijli ödülleri, sektörün köklü firmalarını geride bırakarak toplamaya devam ediyoruz. Ayrıca birçok sektörde yerimizi alarak, Eğlence Parkı, Tema Park ve bunlar gibi eğlence alanlarına projeler üretip simülasyon sistemlerinin geliştirilmesine de öncülük ediyoruz.

GENEL NİTELİKLER

         Üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun,

         Mali İşler Yönetimi alanında en az 8-10 yıl tecrübesi olan,

         SMMM belgesi olan,

         Sorumluluk alanında inisiyatif kullanabilecek,

         Ekip yönetimi konusunda tecrübeli,

         Alanındaki yenilikler ve yayınlar konusunda birikimli, yenilikleri hızlıca uygulayabilme ve strateji oluşturabilme becerisine sahip,

         İhracat muhasebesi, Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Finansal Raporlama Standartları, Finansman, Nakit Yönetimi, Bütçe Yönetimi konularında yetkin,

         Vergi mevzuatı, nakit akış yönetimi, bütçe planlama, bilanço ve mali tablo analizi ile finansal yönetim raporlamalarına hakim,

         Vergi hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku ve diğer gerekli mevzuat ile genel muhasebe mevzuat ve uygulamalarına hâkim, güncel değişiklikleri düzenli takip eden,

         Vergi Dairesi, SGK, Çalışma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri gibi resmi kurumlar ile Bankalar ve Finans Kuruluşları ile ilişkileri yönetebilecek bilgi ve deneyime sahip,

         Vergi Usul Kanununa göre E-Fatura ve E-Defter süreçlerine hâkim,

         MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
Logo, Micro vb. programları iyi kullanabilen,

         Temsil yeteneği güçlü ve ekip çalışmasına yatkın olan,

·         AR-GE mevzuatına ve süreçlerine hakim,

·         Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar lokasyonuna yakın ikamet eden

·         Bay-Bayan personel aranmaktadır.

İŞİN TANIMI

·         Şirket politika ve stratejileri doğrultusunda şirketin Mali İşler ile ilgili tüm süreçlerinin (Muhasebe, Finans, Bütçe, İdari İşler, vb.) kurulumu, yönetimi ve geliştirilmesi,

·         Mali İşler strateji ve politikalarının uygulanmasını ve ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenmesinin sağlanması,

·         Şirketteki proje bazlı çalışmalara destek verilmesi,

·         Bölümündeki işlerin ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak, Şirketin bilanço, gelir tablosu ve bunlarla ilgili her tür mali tabloların hazırlanmasını sağlamak ve kontrol etmek,

·         Ticari ve maliyet muhasebesini usul ve şekil bakımından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na göre yürütülmesini sağlamak, Şirketin finansman akışını takip etmek ve yönetmek,

·         Şirket denetimlerinde aktif görev almak ve denetime her zaman hazır olunmasını sağlamak,

·         Aylık finansal raporlar, bilanço, gelir tablosu, yönetim raporları ve diğer mali tabloların hazırlanması ve Yönetim Kuruluna sunulması,

·         Tahsilat ve ödeme süreçlerinin yönetilmesi, Haftalık, aylık, yıllık nakit akış yönetiminin planlamasını yapmak,

·         Cari hesap, çek-senet ve banka süreçlerinin gerçekleştirilmesi, Alacakların ve borçların mevcut sözleşmeler bazında takibinin yapılması ve düzenli raporlar ile yönetime sunulması,

·         Bankalar, yönetim ve nakit akış sürecinin koordinasyonunun sağlanması, yönetilmesi ve gerekli tedbirleri alarak üst yönetimin bilgilendirilmesi,

·         Bütçeleme döneminde ilgili departmanlar ile işbirliği yaparak gerekli koordinasyonun sağlanması,

·         Finansal tabloların mali ve kârlılık analizlerinin yapılması, 

·         Aylık mutabakatların sağlanması ve etkin tahsilatların yapılması, muhtemel sorunlu işlemlerin çözüme kavuşturulmasında etkin rol oynamak,

·         Arge süreçlerine destek olabilmek, aylık hazırlanan raporları denetlemek,

·         Müşteri risk analizleri yaparak üst yönetime raporlama yapılması.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri