Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION
Görev Tan?mlar?:

 

50% Bölgesel mü?terilere belirlenen sat?? hedefleri do?rultusunda margarin ve ya? ürünleirnin sat???n?n yap?lmas? ve sat?? hacminin artt?r?lmas?,
15% Bayi kanal?na katk?da bulunarak optimize edilmesi, bayileirn y?ll?k sat?? hedeflerini tutturmalar?n?n sa?lanmas?, bayi sat?? ekibinin kontrolü ve ekibin rut planlamalar?n?n yap?lmas?,
15% Pazardaki büyük mü?terilere düzenli ziyaretler yap?larak sat?? ve pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi, 
5% ?ç raporlaman?n yap?lmas?, k?sa dönem strateji planlar?n?n olu?turulmas?,
5% Sektör etkinliklerine (Fuar, seminer, Cargill etkinlikleri vb.) kat?l?m sa?lanmas?,
5% Sorumlu olunan bölgenin Pazar analizinin yap?larak, pazar görü?lerinin sa?lanmas?, 
5% Bayilerin kredi ve ödemelerinin kontrolünün yap?lmas?.


 Required Qualifications

 • Tercihen üniversite mezunu
 • Tercihen g?da sektöründe minimum 5 y?l tecrübeli

 • Bayi kanal?na hakim  

 • B2B sat?? tecrübeli

 • MS Office bilen

 • Yerel margarin ve ya? ürünlerinde ya da uluslararas? bir firmada çal??ma tecrübesine sahip

 • Tercihen daha önce bayi yap?lanmas?nda görev alm??

 • Mü?teri odakl? dü?ünebilen

 • ?leti?im becerileri kuvvetli

 • ?ç motivasyonu yüksek, dinamik,

 • Sonuç odakl? ve sat?? hedefi bask?s? alt?nda çal??abilecek.

PREFERRED CANDIDATE

POSITION INFORMATION