Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Modern Eğitim Kurumları 


Anaokulundan üniversiteye kadar modern ve bilimsel programlar ışığında, idealist eğitimci kadromuzla öğrencilerini geleceğe hazırlayan, saygın ve lider bir okul olup, dil ve görüş farkı gözetmeksizin tüm insanların bir arada yaşamasını sağlayan ortak insani değerlere ulaşmak ve bu anlayışla hizmet vermeyi değer kabul etmiş; Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, bilimsel ve modern eğitim metoduyla; Sanatsal, bilimsel ve sosyal yönü gelişmiş, yeniliğe gelişime ve aydınlık geleceğe yürüyen, fikri irfanı vicdanı hür mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmeyi  misyonu kabul etmiştir, bu amaç ile büyüyen organizasyonumuzda görev alacak değerleri ile değer katabilecek "EĞİTİM MÜDÜRÜ/YÖNETİCİSİ" arıyoruz.

 • Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Sektörün "en seçkin" okullarında görev almış, minimum 5 yıl "yöneticilik" tecrübesine sahip, kendini kanıtlamış,
 • MEB mevzuatı ve resmi işlemlere hakim,
 • Organizasyon, planlama, koordinasyon ve takip yönü kuvvetli,
 • Eğitim teknolojilerini etkin olarak kullanabilen,
 • Ekip yönetimi becerilerine sahip,
 • İletişim ve temsil yeteneği güçlü
 • Analitik düşünebilen ve çözüm odaklı çalışan,
 • Sürekli gelişimi hedefleyen, yeniliklere açık ve vizyon sahibi,
 • Mesleğin etik ilkelerine yürekten bağlı,
 • Özel eğitim kurumları vizyonunu kabullenmiş,
 • Evrensel bilgi ile donatılmış yerel değerleri önemseyen,
 • Eğitim- öğretim alanında çağdaş uygulamalara önderlik edebilecek,
 • Paylaşımcı, üretken, kendini sürekli yenileyen,
 • Bilime ve bilimsel çalışmalara açık, gelişimin parçası olabilen, sorunlarını çözebilen, kendine güvenen, başkalarının haklarına saygılı,
 • Etkili iletişim, kriz yönetimi, problem çözme, güçlü duygu yönetimi becerilerine sahip,
 • Kurum kültürü ve aidiyet duygusu yüksek,
 • İdealist, yenilikçi, yapıcı ve çözüm odaklı düşünebilen,
 • Kaliteli eğitim ve öğretimi  kimliği kabul ederek prensip edinmiş,

İŞ TANIMI

 • Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatında belirtilen görevler çerçevesinde okulun yönetimini gerçekleştirmek, bu kapsamda gerekli planlamaları oluşturmak,
 • Organizasyon ve koordinasyon görevlerini yerine getirmek ve denetimlerini yapmak,
 • Eğitim - Öğretim etkinliklerinin planlanması ve eğitim faaliyetlerinin uluslararası standartlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
 • İlgili mevzuat hükümlerine ve kurum yönetim sistemleri kurallarına uygun olarak eğitim ve öğretim strateji ve politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Eğitim öğretim faaliyetlerinin en etkin şekilde planlanması, uygulanması ve yönetimini sağlamak,
 • Yıllık, aylık, günlük eğitim planlarının hazırlanması ve kontrol edilmesi, kayıtlarının tutulması, eğitim teknoloji ve materyallerinin belirlenmesi, etkinliğinin ölçümlenmesi ve elde edilen veriler doğrultusunda geliştirici çalışmaların yapılması ile eğitim faaliyetlerine ilişkin genel ilke ve esasların belirlenmesi,
 • Ülkemize ait tüm resmi, ve özel günlerin kurumumuz liderliğinde programlanması yönetilmesi.


YALNIZCA SEKTÖRÜN EN İYİ KURUMUNDA ÇALIŞAN, POZİSYON İLE İLİŞKİLİ BAŞVURULAR DİKKATE ALINACAKTIR.


* Kişi hakları doğrultusunda başvurular ve görüşmeler gizlilik esası altındadır.


Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Eğitim Kurumları

Çalışan Sayısı:

150-199