Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Üniversite mezunu (Tercihen Metalurji ve Malzeme Mühendisliği), EML veya MYO Döküm, Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Mekatronik bölümlerinin birinden deneyimli veya yetiştirilmek üzere mezun olmak

 Tercihen PLC ve Otomasyon bilgi ve deneyimi olan,(Siemens S7- 300, 1200,1300,1500)

 Tercihen PLC ile çalışan makinelerin bakım ve onarımı, arıza bulma ve çözme konularında deneyimli,

 Tercihen İngilizce (Orta ve üzeri)

 Tercihen ISO 9001 ve/veya ISO TS 16949 hakkında bilgi sahibi

 3 Vardiya çalışabilecek,

 Takım çalışması ve iletişim kurmada başarılı, sorumluluk alabilen, karar verebilen, sevk ve idare yetenekleri gelişmiş.

Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması,

Genel nezaret altında prosedür, talimat, standart ve iş emirleri dahilinde, kum kalıplama silolarına kalıp kumu hazırlamak amacı ile, otomatik ve merkezi kumandalı kum hazırlama sistemini çalıştırmak

 Laboratuvar ve dökümhane tarafından belirlenen dozaj ve nem değerlerini sisteme girmek, gelen kum değerlerine göre kalıp kumunu hazırlamak

 Üretilen kumun elle ve gözle kontrolünü yapmak, kalıplama hatlarını bekletmeden kalıp kumunun sevkini sağlamak

 Dökülen ürünleri kum kalıptan ayırmak için kalıp bozma hattını çalıştırmak, dökümhane toz emiş sistemlerini çalıştırmak

 Sarf malzeme, atık ve geri dönüşüm kumu silolarının doluluğunu takip etmek

 Pres besleme ve geri dönüş bantlarının, kum hazırlama sisteminin kontrolünü sağlamak

 Kum Hazırlama tesisinin temizliğini yapan personeli yönlendirmek,

 Kum hazırlama sisteminin otonom bakım kapsamındaki bakım işlemlerini yapmak, arıza veya uygunsuzluk durumunda amirine bilgi vermek.

 Laboratuvarda çeşitli cihazlar yardımıyla basma, kesme ve kalıplanabilirlik mukavemetlerini ölçmek, gaz geçirgenliği ve nem yüzdelerini almak, bentonit ve kömür tozu analizi yapmak. Bu işlemleri bilgisayara kaydetmek, bu işlemleri yeniden uygulamak.

 Kalıp kumu numune alma noktalarına uygun olarak kalıp kumu numunesini almak

 Dökümhanede yapılan her şarjdan spektrometre numune pulunun, kimyasal sonuçlarını müşterinin isteğine ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek, numune parçaları ve analiz çıktılarını laboratuvar ortamında arşivlemek.

 Satın alınan hammadde ve yardımcı malzemelerinin uygunluğunu analiz ederek girdi kontrol raporlarını tutmak.

 Alternatif (numune) hammadde ve yardımcı malzemelerinin uygunluğunu analiz ederek deneme raporlarını tutmak.

 Laboratuvar odasında bulunan alet ve donanımının bakım ve temizliğinin yapılmasını sağlamak ve kontrollerini yapmak.

 Pres Kalıplama Sorumlusu ve Sarsak Operatörü ile iletişim halinde ve koordineli çalışmak

 Üretim hatlarında kaliteyi ve verimliliği artırmak için oluşan projelerde aktif yer almak

Dökümhane Müdürlüğü tarafından belirlenen kapsam içinde yer alan talimatlar gereğince

gerektiğinde dökümhanenin sevk ve idaresini üstlenmek

 Kendisine bağlı personelin talimatlara uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak

 Ürün ve üretim sistemlerinde meydana gelen uygunsuzluklarda düzeltici ve önleyici faaliyetlerde

bulunmak

 Sorumlu olduğu personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, işbaşı eğitimleri vermek, bilgi ve

tecrübelerini aktarmak

 Üretimde kullanılan sarf malzemelerin eksikliğini Dökümhane Müdürülüğüne bildirmek

 Proseslerin her hangi birinde oluşabilecek problemleri prosedürlere uygun bir şekilde ilgili şahıslara

bildirmek

 Sorumlu olduğu bölgede her türlü iş güvenliğinin sağlanması, gerek çalışanların gerekse iç-dış

ziyaretçilerin iş güvenliği donanımlarını kullanmasını sağlamak

 Dökümhanedeki makine ve cihazların periyodik bakım ve muayenelerinin yapılıp yapılmadığını

kontrol etmek, yapmak veya yaptırmak

 Ürünün müşteri ve / veya Akkuş Döküm standartlarında; üretilmesiyle ilgili kontrolü yapmak ve

üretmek

 İlgili form ve kayıtları tutmak

 Her çeşit elektrik tesisat ve donanımların yapım, bakım, onarım, değişiklik işlerinde verilen uygulama

talimatlarını yerine getirmek yoluyla yetki sınırları içinde güvenli ve seri bir şekilde çalışmak.

 Belirli elektrik tesisat ve donanımının belirgin ve rutin mahiyetteki arızalarının belirlenmesi ve

giderilmesi hususlarında çalışarak bulguları üstlerine iletmek, onay alarak arıza gidermek.

 Arızalı standart parça ve modülleri yenileri ile değiştirmek;

 Firmaya dışardan sağlanan veya işletmede üretilen çeşitli malzemelerin fiziksel, kimyasal,

metalografik vb. analizleri yapmak, raporlamak.

 Üretim sürecinde kum karışımı ve ergitilmiş metali belirlenen sıklıkta,belirlenen parametrelerde

kontrol edilmesini sağlamak ve herhangi bir uygunsuzluk durumunda amirine rapor vermek.

 Vardiyalarda nöbete kalmak;

 Üstlerine sözlü, gerekirse yazılı bilgi vermek;

 Bakım-onarım tezgah kartlarını işlemek

 Çalışılan yerin temiz ve düzenli olmasından sorumlu olmak.

 İşçi Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymak ve sorumlu olduğu çalışanların bu kurallara uymasını

sağlamak

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Oto Yedek Parça ve Yan Sanayi

Çalışma Şekli:

Haftaiçi 08.30 - 17.30

Haftasonu (Cumartesi) 08.30 - 17.30

Sosyal / Yan Haklar:

Servis
Yemekhane
Yakacak
Erzak Yardımı

Çalışan Sayısı:

1-24