Hemşire / Ebe ADECCO İSTİHDAM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Adana, Bursa, Mersin, İzmir, Şanlıurfa

Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Adecco Grup, merkezi İsviçre’de ve 60’tan fazla ülke ve bölgede yaklaşık 33.000 çalışanı ve 5.500 şubesiyle her gün 750.000’in üzerinde kişiye iş imkanı sağlayarak 100.000’in üzerinde firma ile buluşturan Adecco, İnsan Kaynakları ve istihdam çözümleri konusunda dünya lideri olan Adecco, global bakış açısı ile lokal ihtiyaçların çözümlenmesinde geniş bilgi birikimini müşterileriyle paylaşmaktadır. Adecco Group bir Fortune 500 firması olup, SIX Swiss Exchange borsanına kotedir. 


Danışmanlığını yapmakta olduğumuz  Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu  için  Ebe/Hemşire  aramaktayız.

Ebe/Hemşire İş Tanımı :

 • Mobil Hizmet Biriminde çalışan ebe veya hemşire, ekip arkadaşlarıhekim, sosyal hizmet uzmanı, sağlık aracısı, ve tercüman iletam bir işbirliğinde çalışır,
 • Toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve teşviki hizmetlerinde görev alır,
 • Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek suretiyle sorunları ve öncelikleri saptar,
 • Bölgesindeki mevsimsel nüfus hareketlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte takip eder, görev tanımı içerisinde yer alan tedbirleri alır.
 • Birey ve grup eğitimlerine katılır, halkın sağlık eğitimi için geliştirilen program ve plan çerçevesinde, düzenli olarak  bilgilendirme, farkındalık eğitimlerini düzenler ve yürütür,
 • Bağışıklama hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde görev alır.
 • Sorumluluk alanında, evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bireyleri tespit ederek kayıtlı olduğu aile hekimine ve koordinasyon merkezine bildirir; koordinasyon merkezi tarafından görevlendirildiği takdirde hastalara evde sağlık hizmeti verir.
 • Yararlanıcıya, hekim gözetiminde, cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete (TCDŞ) yanıt hizmetleri dedahil olmak üzere birinci basamak sağlık hizmet sunar.
 • Her yaş grubu için uygun yapılandırılmış, CSÜS ile ilgili danışmanlık hizmetlerini yürütür, yararlanıcının öyküsünün alınması, genel danışmanlık, yönteme özel danışmanlık, muayene ve yöntem temini konusunda hekimle birlikte hareket eder ve yöntem sunumunu gerçekleştirir, başvuranın sunulan hizmeti anladığından emin olur ve bir sonraki izlemini ayarlar.  Sahada temin edilemeyenler yöntemler konusunda gerekli yönlendirmeleri yapar.
 • Hizmet sunumu sonrasında yararlanıcının izlemesi gereken tedavi ve önerileri net bir şekilde anlamasını sağlarve bir sonraki izlemi ya da kontrolleri planlar ve  bildirir.
 • Hekimin destek ve gözetiminde, yararlanıcının öyküsünün alınması,fiziksel muayene yapılması, gerekli laboratuvar tetkiklerinin yapılması ya da istenmesi, anne ve bebek ölümlerini en aza indirmede anahtar rolü olan 15-49 yaş kadın izlemleri, gebelik öncesi, gebelik sırası vedoğum sonrası izlemleri yapar, ilk izlem ve riskli durumlarda tetkik, muayene ve testler sırasında hekime destek verir.
 • Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü çalışmalarına katilir,
 • Yararlanıcının, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) yönünden değerlendirilmesi, gereken tetkiklerin yapılması ya da yönlendirilmesi sırasındahekime yardımcı olur.
 • Evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinde görev alır.
 • Bölgesindeki riskli gebelik ve yan etki görülen vakaları belirler. Hekim değerlendirdikten sonra ikinci ya da üçüncü basamak sağlık kuruluşuna sevkine ve uzman önerisine göre vakanın izlemine destek verir. Misafir anne uygulaması kapsamına alınması için faaliyetlerde bulunur,
 • Doğumların sağlık kuruluşunda yaptırılması esas olup, zorunlu hallerde yaşam/çalışma alanında doğuma yardımcı olur, gerekli bakım ve izlemi yapar, riskli durumları değerlendirir, hekimle birlikte sevkine karar verir.
 • Doğum sonrası bakım ve izlemi yapar.
 • 0-5 yaş grubu çocukların bakım ve izlemini yapar.
 • 18 yaş altı evlilik, gebelik , cinsel şiddet ve istismar gibi durumları Bakanlığın protokolleri çerçevesinde sosyal hizmet uzmanına bildirir.
 • Çevre sağlığı konusunda bağlı olduğu toplum sağlığı merkezi koordinasyonunda halk eğitimleri yapar, gerektiğinde su sanitasyon hizmetlerinde görev alır.
 • Sağlıklı beslenme ve beslenme bozuklukları konusundaki programlar doğrultusunda, obezite danışmanlığı hizmetleri konusunda görev alır,
 • Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinde görev alır.
 • Sağlık aracısı hizmetlerini ve aktivitelerini sosyal hizmet uzmanı ile birlikte süpervize eder.
 • İlçe ve il merkezlerindeki sağlık kuruluşlarına sevki gerçekleşmiş yararlanıcıların sevk sonrası izlemini yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev alır.
 • Gelişebilecek olası acil durumlar için gerekli malzeme ve ekipman bulundurulması şartı ile enjeksiyon hizmeti verir, pansuman yapar ve basit sütur atar.
 • Mobil sağlık biriminin aşılarını soğuk zincir kurallarına uygun olarak saklanmasını ve uygulanmasını yürütür,
 • Mobil sağlık hizmetlerin düzenli ve sürekli sunulabilmesi için gereken eksik malzemelerin saptanması, kayıtlarının tutulması, bildirimi ve sürekliliğinin sağlanması, usulüne uygun kullanımı, depolanması  ve korunmasından sorumludur.
 • Görev alanlarında temizlik ve düzeni sağlar; malzemelerin, kullandıktan sonra temiz ve her zaman kullanıma hazır halde tutulmasını sağlar.
 • Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapar. Hizmet sunulan yararlanıcının kayıt edilmesi, danışmanlık ya da muayene için hazırlanması, muayene sırasında hekimle birlikte hizmet sunumu, hizmet sonrası planlanan uygulamaların ve yardımların yönlendirmesi ve takibinde birincil görevi üstlenir.
 • Hizmet verilerinin toplanması, veri sisteminin ve formların kullanılmasından sorumludur. Hekime ve diğer ekip üyelerine bu konuda destek verir, aylık çalışmalarını mevsimlik tarım işçileri koordinatörüne bildirir.
 • Programla ilgili teknik görevleri gerektiğinde yerine getirir.

Asgari Yeterlilik ve Deneyim

 • Sağlık Meslek Liselerinin Ebelik diplomasına ya da Ebelik (tercih sebebidir)/Hemşirelik lisans diplomasına sahip olma
 • Arapça, Kürtçe, İngilizce biliyor olmak (tercih sebebidir.)
 • Microsoft Office, Windows tabanlı uygulamaları kullanabilmek
 • Hassas gruplara yönelik (kadın, erkek, çocuk, engelli, yaşlı vb.) çalışma alanında deneyim sahibi ve duyarlı  olmak (Tercih sebebidir),
 • İyi iletişim becerisine sahip olmak ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Adana, Bursa, İzmir, Mersin ve Şanlıurfa illerinde ikamet eden ve/veya ikamet edebilecek olmak, sahada (kırsal alanlarda) çalışmaya uygun olmak,
 • Her türlü fiziki ve iklim koşullarında mobil araçlarla çalışma ve seyahat engeli olmamak,
 • Çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
 • Esnek çalışma saatlerinde çalışmaya uygun olmak.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 31.07.2020 sonuna kadar tecilli olmak.

Adecco, İşkur'un denetiminde 26.12.2013 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Sivil Toplum Kuruluşları

Çalışan Sayısı:

6000+